Starši info

registracija nogometaša

Za prvo registracijo (novega nogometaša) klub potrebuje sledeče dokumente:
– soglasje za registracijo igralca,
– fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali obe strani osebne izkaznice),
– fotokopijo zdravstvene izkaznice,
– sliko nogometaša (fotografiranje brezplačno uredi klub, potreben je samo obisk fotografa po navodilih sekretarja kluba).
V primeru, ko nogometaš nima slovenskega državljanstva mora klub registracijski komisiji posredovati še nekatera druga dokazila (rojstni list, dokazilo o prebivališču – starši)!

Ob prestopu nogometaša iz drugega kluba pa klub potrebuje sledeče dokumente:
– soglasje za registracijo igralca,
– sliko nogometaša (mlajša od 3 mesecev, v elektronski obliki),
– izpisnico za prestop amaterja (brez izpisnice lahko amater prestopi v drug klub le v času prestopnega roka.. V tem primeru mora s priporočeno pošiljko o nameravanem prestopu obvestiti stari klub).
Poznamo dva prestopna roka, katera določa Nogometna zveza Slovenije:
– poletni; vsako leto od 01. do 15. julija
– zimski; vsako leto od 16. januarja do 15. februarja

Nogometaša, ki bo registriran prvič, lahko klub registrira kadarkoli v letu (registracijske komisije praviloma zasedajo vsak teden).

Registracija nogometaša je obvezna za vse redne člane NK Sava Kranj, od selekcije U-8 naprej.

Vse potrebne dokumente nogometaš (s starši) natisne, izpolni in odda trenerju selekcije ali sekretarju kluba.

Povezave na dokumente:
Soglasje za registracijo igralca