REGISTRACIJA NOGOMETAŠA

Vsakega nogometaša, ki želi tekmovati na uradnih tekmovanjih Slovenije mora nogometni klub registrirati pri pristojnem nogometnem organu. Ob tem mora predložiti zahtevane dokumente, ki se razlikujejo od tega ali bo nogometaš registriran prvič ali prestopa iz drugega kluba (kjer je že treniral in tekmoval).

Za prvo registracijo (novega nogometaša) klub potrebuje sledeče dokumente:
– soglasje za registracijo igralca,
– fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali obe strani osebne izkaznice),
– fotokopijo zdravstvene izkaznice,
– sliko nogometaša (fotografiranje brezplačno uredi klub, potreben je samo obisk fotografa po navodilih sekretarja kluba).
V primeru, ko nogometaš nima slovenskega državljanstva mora klub registracijski komisiji posredovati še nekatera druga dokazila (rojstni list, dokazilo o prebivališču – starši)!

Ob prestopu nogometaša iz drugega kluba pa klub potrebuje sledeče dokumente:
– soglasje za registracijo igralca,
– sliko nogometaša (mlajša od 3 mesecev, v elektronski obliki),
– izpisnico za prestop amaterja (brez izpisnice lahko amater prestopi v drug klub le v času prestopnega roka.. V tem primeru mora s priporočeno pošiljko o nameravanem prestopu obvestiti stari klub).
Poznamo dva prestopna roka, katera določa Nogometna zveza Slovenije:
– poletni; vsako leto od 01. do 15. julija
– zimski; vsako leto od 16. januarja do 15. februarja

Nogometaša, ki bo registriran prvič, lahko klub registrira kadarkoli v letu (registracijske komisije praviloma zasedajo vsak teden).

Registracija nogometaša je obvezna za vse redne člane NK Sava Kranj, od selekcije U-8 naprej.

Vse potrebne dokumente nogometaš (s starši) natisne, izpolni in odda trenerju selekcije ali sekretarju kluba.

Povezave na dokumente:
– Navodila za registracijo
Soglasje za registracijo igralca